Niste registrovani? Registruj se

Članstvo

 

Član Puzzle Group-a , može postati svako lice starosne dobi od 16-35 godina koja prepoznaje, shvata i pronalazi sa svim aktivnostima kojima se Puzzle bavi. Članovi stiču pravo učešća u svim aktivnostima i akcijama, ostvaruju prava na popuste koje Puzzle omogućava za njih i imaju pravo na putovanja po povlašćenim cenama.

Da bi postali član Puzzle-a potrebno je da:
 1. Popunite pristupnicu koju možete preuzeti na našem sajtu   >>PRISTUPNICA<<

 2. Izvršite uplatu članarine za datu godinu na ime pristupanja u iznosu od 500,00 RSD.  

Uplatu članarine možete izvršiti na dva načina:
 1. Uplatom direktno u kancelariju Puzzle-a ili

 2. Uplatom članarine na naš žiro račun i to:

Primalac: Udruženje građana Puzzle Group,  Mačvanska 13, Beograd

Svrha: Članarina za 201_ godinu

Žiro račun: 205-146064-45

Iznos: 500,00 RSD

 

Nakon uplate članarine postajete član Puzzle Group-a i pristupamo izradi vaše članske kartice. Ukoliko niste uplatili članarinu u našoj kancelariji, potrebno je da nam pošaljete skeniranu uplatnicu i popunjenu pristupnicu na e-mail office@puzzlegroup.org. Članske kartice će vam biti izrađene u što kraćem periodu nakon uplate članarine, a moćićete ih preuzeti na prvom narednom putovanju ili u našim kancelarijama. Članstvo se obnavlja na godišnjem nivou, tako da po isteku kalendarske godine trebate obnoviti svoje članstvo .Nakon preuzimanja članske kartice imate pravo na popuste koje možete ostvariti uz pokazivanje članske kartice i lične karte na uvid.

POPUSTI

Članovi Puzzle-a ostvaruju brojne popuste sa članskom karticom, a mi se trudimo da broj popusta iz meseca u mesec raste kako bi karticu iskoristili na najraznovrsnije načine. 

Popusti se ogledaju u pogodnostima na putovanjima, nižim cenama na određenim uslugama u zemlji , prvenstvu rezervisanja mesta, besplatnim ulazom na naše događaje u zemlji i ostalo.Članovi su ti koji su prvi obavešteni o novim akcijama i popustima, a za aktivne članove obezbeđena su čak i besplatna putovanja!

Popusti na putovanjima*:

 

-   Popusti na ishranu u pojedinim  restoranima na destinacijama

-   Popusti na piće u pojedinim lokalima na destinacijama

-   Popusti na kupovinu suvenira

-   Popusti na iznajmljivanje ski opreme na pojedinim destinacijama 

-   Popust na kupovinu narukvica koje vam daju dodatne pogodnosti na destinacijama

  *Tačan spisak mesta na kojima članovi imaju popuste, kao i tačan iznos popusta može da se dobije nekoliko dana pre konkretnog putovanja.

   

   

  POPUST MOGU OSTVARITI SAMO ČLANOVI NA ČIJE IME KARTICA GLASI I SAMO U INSTITUCIJAMA SA KOJIMA PUZZLE GROUP IMA POTPISAN UGOVOR O SARADNJI. SVAKA ZLOUPOTREBA KARTICE JE KRIVIČNO DELO, KAKO POJEDINACA TAKO I INSTITUCIJA KOJE NUDE POPUSTE A NEMAJU POTPISAN UGOVOR SA PUZZLE GROUP-om.  POPUSTE MOŽETE OSTVARITI SAMO U INSTITUCIJAMA NAVEDENIM NA NAŠEM SAJTU. 

   

  © 2009-2021 puzzlegroup.org All rights reserved.