Niste registrovani? Registruj se

subagenti

U svrhu poboljšavanje naše usluge širimo subagentsku mrežu. Ukoliko niste naš subagent u daljem tekstu su informacije kako brzo i lako da to postanete. Na ovoj strani možete preuzeti dokumenta koja su vam potrebna za saradnju sa nama.

Ono što vam pružamo su: jednostavan rezervacioni sistem, kvalitetnu podršku, najbolje proizvode za omladinsku populaciju, podršku prodajnim aktivnostima.  

 


 

Proverite srednji kurs Narodne banke na današnji dan. Prilikom uplate obavezno napišite poziv na broj (broj predračuna)! <PROVERI KURS>

 

 

 

Preuzmite blanko ugovor, odštampajte dva primerka, popunite overite pečatom i potpisom i pošaljite nam poštom zajedno sa podacima za idantifikaciju. U roku od nekoliko dana dobićete overen punovažan ugovor. <PREUZMI UGOVOR>

 

 

Podaci o indentifikaciji Special Travel  Agency DOO <PREUZMI DOKUMENT>

 

 

 

Agencija za privredne registre i Registar turizma, doneneli su rešenje o izdavanju licence broj OTP 32/2020 - kategorija A25 za organizaciju turistickih putovanja Privrednom društvu za turizam Special travel agency doo. 

 

 

Auto-prevoznici sa kojima sarađujemo u realizaciji naših putovanja su: Barbados, Lasta, Autoprevoz Čačak

 

 

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA “Special travel agency“ iz Beograda, Resavska 16a. utvrđuje sledeće <opšti uslovi putovanja>
 

 

© 2009-2021 puzzlegroup.org All rights reserved.