Niste registrovani? Registruj se

Način plaćanja

URANAK: uplata depozita u iznosu 2000,00din, II rata do početka marta 1000,00din , a ostatak najkasnije do 20 dana pre početka aranžmana (u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate).   

 

Mogućnost plaćanja u ratama u zavisnosti od datuma prijavljivanja (u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate).   

 

Moguće je uplatiti aranžman i preko računa uz profakturu izdatu od strane agencije (u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM kursu NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate).   

 

 

 

Rok za prijavljivanja je 10 dana pred polazak na putovanje. Aranžman je rađen na bazi  minimum 30 prijavljenih putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre putovanja.

Cena je garantovana za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja. “Special travel agency” zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi ugovor. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije “Special travel agency” uskljadjen sa YUTA standardom.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. 

 

 

Aktuelna putovanja Termin Broj Dana Cena

Jahorina Nova godina

30.12.18 4 od 85€

Bukurešt Nova godina

30.12.18 5 od 85€

Ohrid Nova godina

29.12.18 5 od 70€

Prag Nova godina

29.12.18 6 od 145€

Krakov Nova godina

29.12.18 6 od 95€

Beč Nova godina

29.12.18 6 od 130€

Milano Nova godina

29.12.18 6 od 115€

Budimpešta Nova godina

29.12.18 6 od 75€

Jahorina Zimovanje

03.02.19 8 od 99€

Les2Alpes Zimovanje

08.03.19 10 od 360€

Orelle, Val Thorens Zimovanje

08.03.19 10 od 295€

Andaluzija, Španija

25.04.19 12 od 300€

Sankt Peterburg, Rusija

15.04.19 12 od 285€

 
 

 

 

© 2011-2018 puzzlegroup.org All rights reserved.