Niste registrovani? Registruj se

Način plaćanja NG

Depozit 4000,00 RSD prilikom rezervacije, ostatak (u dinarskoj protivvrednosti po gornjem kursu Komercijalne banke na dan uplate) najkasnije do 15.decembra 2018.godine

Mogućnost plaćanja u 5 rata do 01.Marta 2019.

Uz profakturu izdatu od strane agencije koja mora biti realizovana do 7 dana od datuma izdavanja.

Mogućnost plaćanja kreditnim karticama Komercijalne banke

Rok za prijavljivanja je 10 dana pred polazak na putovanje. Aranžman je rađen na bazi minimum 40 prijavljenih putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana od strane agencije je 5 dana pre početka aranžmana.

Cena je garantovana za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja. “Special travel agency” zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi ugovor. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije “Special travel agency” uskljadjen sa YUTA standardom.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

 

 

Aktuelna putovanja Termin Broj Dana Cena

Sretenje Ski Vikend

14.02.19 4 od 60€

Jahorina Zimovanje

03.02.19 8 od 99€

Les2Alpes Zimovanje

08.03.19 10 od 360€

Orelle, Val Thorens Zimovanje

08.03.19 10 od 295€

Andaluzija, Španija

25.04.19 12 od 300€

Sankt Peterburg, Rusija

15.04.19 12 od 285€

 
© 2011-2018 puzzlegroup.org All rights reserved.