Niste registrovani? Registruj se

Bodrum AVIO - Individualni aranžmani

Bodrum avionom - izvanredna prilika da posetite Bodrum čitave letnje sezone avionom iz Beograda. Polasci su u periodu od 01.aprila 2019. do 01.novembra 2019.godine. Na vama je da odaberete datume i broj noćenja (7/9 noćenja ALL INCLUSIVE) a ostalo je naša briga. Svi hoteli se nalaze u Bodrumu. U cenu aranžmana uračunata je avio karta (avio karta sa taksama i prtljagom od 20kg), trasfer od aerodroma do hotela kao i 7/9 noćenja ALL INCLUSIVE. Izeberite broj noćenja i datume i pošaljite nam upit a mi ćemo vam odgovoriti u što kraćem roku. 

BODRUM AVIONOM CENA

ISTANBUL AVIO CENA

Bodrum avionom cena - Cena aranžmana zavisi od broja noćenja, izabranog tipa hotela i raspoloživih kapaciteta u datom momentu. Cena kreće već od 430€.

O Bodrumu

U Bodrumu možete uživati ​​u dobrom servisu hotela s punim pansionom, kupovinom u užurbanom centru grada ili se opustiti na plaži. Bodrum je grad belih kuća koje visi s cvećem koje se uzdiže na zelenom brežuljku iznad sjajanog plavog zaliva na kome se nalzi veliki srednjovekovni dvorac koji su izgradili vitezovi Rodosa. Bodrum ima neverovatno bogatu prošlost. Njegova lokacija u ili u blizini mnogih velikih civilizacija i događaja drevne istorije takođe čini Halikarnasos - drevno ime Bodruma - važno središte. Bodrum je jedan od najljepših kosmopolitskih i sofisticiranih letovališta u Turskoj. U bilo koje doba dana i noći, tu se uvek nešto događa. 

Bodrum Avionom

Ova ponuda uključuje i let iz Beograda za Bodrum sa presedanjem u Istanbulu nakon čega će vas na destinaciji dočetati lokalni agent i koji će vas sprovesti do hotela (transfer) a zatim vam ostaje da uživate u danima koji su pred vama. Ovom ponudom zaobilazite gotovo beskrajno putovanje autobusom i u Bodrum stižete veoma brzo. 

Kako je individualno putovanje u pitanju ostaje vam mogućnost da sami sebi organizujete slobodno vreme u Bodrumu i sami skrojite svoje obilaske jer ne zavisite od grupe. U zavisnosti od programa koji odaberete (7 ili 9 noći) imaćete vremena da organizujete svoje obilaske u potpunosti i zavirite u svaki kutak ovog grada po sopstenom izboru. Nakon što izaberete termin u kome bi želeli da putujete dajemo vam ponudu konkretnih hotela u kojima ima slobodnih kapaciteta.

Program putovanja:

1. dan / Beograd – Izmir - Bodrum
Let sa aerodroma "Nikola Tesla" iz Beograda kompanijom Pegasus. Presedanje u Istanbulu (oko 90min) na let za Izmir. Dolazak na aerodrom u Izmir i transfer do hotela. Noćenje.

2 -7 / 9 . dan / Bodrum
Doručak. U periodu boravka u Bodrumu (7/9 noćenja) imate slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

8 / 10. dan / Bodrum - Izmir - Beograd

Doručak. Napuštanje hotela i transfer do aerodroma u Izmiru. Let za Beograd kompanijom Pegasus sa presedanjem u Istanbulu (oko 90 min.).

Cena aranžmana uključuje:

    -  7/9 noćenja u izabranom Hotelu u Kušadasiju na bazi odabrane usluge (ALL INCLUSIVE) 

    -  Let na relaciji Beograd-Istanbul-Izmir sa uključenim prtljagom (20kg čekiranog prtljaga + 7 kg ručnog prtljaga)

    -  Sve aerodromske takse

    -  Transfer aerodrom/hotel/aerodrom u minibusu ili kombi vozilu 

Cena aranžmana ne uključuje:

    -  Individualne troškove putnika tokom boravka na destinaciji 

    -  Međunarodno putno i zdravstveno osiguranje (1€ po danu) - plaćanje u agenciji

    -  Fakultativne izlete 

 

NAPOMENE

     - POVRAĆAJ NOVCA NIJE MOGUĆ U SLUČAJU OTKAZA ARANŽMANA I AGENCIJA ZADRŽAVA KOMPLETAN IZNOS.

     - PUTNICI SU DUŽNI DA SE POJAVE NA AERODROMU 2 SATA PRE ZVANIČNOG VREMENA LETA

     - PASOŠ ZA ULAZAK U TURSKU MORA BITI VALIDAN (VAŽEĆI) NAJMANJE 6 MESECI OD DATUMA ZAVRŠETKA PUTOVANJA.

     - PROMENA IMENA PUTNIKA NAKON REZERVACIJE NIJE MOGUĆA

 

 

 

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE

BODRUM  AVIONOM CENA

ISTANBUL AVIO CENA

Bodrum avionom cena - Cena aranžmana zavisi od broja noćenja, izabranog tipa hotela i raspoloživih kapaciteta u datom momentu. Cena kreće već od 430€.

 
NAČIN PLAĆANJA

    1.  Gotovinsko plaćanje: 100% od ukupnog iznosa prilikom rezervacije

    2.  Preko računa: uz profakturu izdatu od strane SPECIAL TRAVEL AGENCY

PLAĆANJE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU KOMERCIJALNE BANKE NA DAN UPLATE. (proveri trenutni kurs - OVDE)

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA

​Određeni smeštajni objekti mogu tražiti garanciju tj. depozit od svakog putnika prilikom ulaska u sobe. Isti se vraća prilikom napuštanja hotela ukoliko nije bilo pričinjene materijalne štete.

U smeštajne objekte se ulazi najranije od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska u većini slučajeva). Moguća su odstupanja sa vremenom ulaska što zavisi isključivo od smeštajnih objekata a dešava se kod velikih smena kada grupe broje više od 50 putnika u jednom objektu. Sobe se napuštaju poslednjeg dana do 09:00 časova, osim u slučajevima kada je za realizaciju programa potrebno objekat napustiti ranije (postoji mogućnosti kasnijeg napuštanja soba).

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom manjih dimenzija u odnosu na standardni ležaj.

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti i cena nekih sadržaja, jer isključivo zavise od politike smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, frižider, fen, Wi-Fi,  TV, klima uređaj...).

Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja.

Organizator putovanja, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta. Ukoliko postoji mogućnost u datom momentu u smeštajnom objektu,  putnici će dobiti vrstu kreveta (bračni, razdvojeni) po želji, sobe jednu do druge, na istom spratu itd. Agencija se trudi da izađe u susret željama putnika, no često ovakve stvari nisu izvodljive.

OPŠTE NAPOMENE

Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.

Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika…

Dužnost putnika je da proveri tačno mesto sastanka grupe najkasnije 1 dan pred putovanje

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužvi u saobraćaju…).

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem, agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenske nepogode, politčki nemiri...).

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Rok za prijavljivanje je do popune kapaciteta.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.

Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.

Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske i carinske propise.

U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4.5 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.

Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

Svaki putnik je odgovoran za svoje lične stvari (prtljag, novac, dokumenta…), te na svoju sopstvenu odgovornost ostavlja sve stvari u autobusu (bilo da su prisutni vozači i pratilac grupe). Agencija ne garantuje bezbednost i osiguranje gore navedenih stvari. Agencija nije odgovorna za eventualna oštećenja prtljaga prilikom transporta.

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju ( važenje pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) Informacije mogu dobiti u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja  programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.

Agencija zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela.

Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

Rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre početka putovanja.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. 

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. Organizator ovog putovanje je Adonis tour - İstanbul / TURKEY, Cumhuriyet Cad. Adli Han No: 173/4

Trenutno nema aktivnih putovanja. Uskoro ZIMA 2021...

© 2009-2020 puzzlegroup.org All rights reserved.