Niste registrovani? Registruj se

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA “Special travel agency“ iz Beograda, Resavska 16a. dana 25.01.2019.god. utvrđuje sledeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 

© 2011-2018 puzzlegroup.org All rights reserved.